Yuverta’s Yungle kas is geopend!

Op 29 februari is de Yungle kas van vmbo-school Yuverta in Naarden officieel geopend. Medewerkers van samenwerkende bedrijven, buurtbewoners en collega’s waren aanwezig. Schoolleider Julia Nieuwenhuis-Wever sprak haar trots uit over alle mensen die er zo hard aan hebben meegewerkt om dit staaltje biotechniek voor elkaar te krijgen. Binnenkort ook te bezoeken voor basisscholieren in het Gooi voor een Technolab-workshop!

De vernieuwde kas, die ook wel de Yuverta Yungle wordt genoemd, biedt leerlingen een groene leeromgeving. Het is een kweekvijver voor de praktijkvakken, maar ook een prikkelarm klaslokaal voor de theorievakken De school wilde bestaande kas betrekken bij dit project om zo een innovatieve omgeving te creëren, waarbij de leerlingen groene praktijkvakken nog beter kunnen ervaren.

Techniek van groenontwikkeling

In de Yuverta Yungle komt de techniek van groenontwikkeling sterk naar voren. Hier zie je het groeien en bloeien van planten heel duidelijk. Ook de effecten van klimaat, verlichting, voeding en water zijn goed zichtbaar. Jeroen Staring, docent Groen: “In de kas draait alles om groeivoorwaarden voor de plant. Dat zijn voeding, temperatuur, lichthoeveelheid, substraat en water. Dit combineren we zoveel mogelijk met de huidige moderne technieken. En geef nou eerlijk toe: hoe leuk is het om les te krijgen in een Yungle?”

Situaties simuleren

Gert van Bergen, docent Groen: “Binnen de lessen gaan de leerlingen in deelopdrachten aan het werk. Ze gaan hierbij aan de slag met regeltechniek, vermeerderen van planten, groeitechnieken en klimaatregeltechnieken. In de lessen kunnen leerlingen bepaalde situaties en gevolgen simuleren.” Bij het vormgeven van de Yungle kas is er goed gekeken naar de aansluiting van de eindtermen met modern groen. De leerlingen die de kas betreden moeten zoveel mogelijk in een groene open leeromgeving kunnen leren en werken. Daarom is er bewust gekozen om het instructielokaal in de kas eruit te halen. Het is resultaat is een natuurlijke omgeving in combinatie met rustgevende kleuren.

Ook voor basisscholieren

In de nieuwe kas wordt er lesgegeven in de vakken Plant en Groen. Maar de ruimte is ook beschikbaar voor andere vakken. Denk aan biologie, natuur- of scheikunde. Weg uit de standaard theorielokalen. Beleven, dat is waar het om gaat. De school maakt al gebruik van de kas voor hun eigen leerlingen. Binnenkort kunnen ook leerlingen van groep 7/8 van basisscholen in het Gooi er voor Technolab-workshops terecht.

Yuverta’s Yungle kas is geopend! - Maak Het Met Techniek