Werkgroepen vmbo – mbo voortvarend van start

Een belangrijke programmalijn uit het projectplan STO het Gooi is het realiseren van doorlopende leerroutes vmbo-mbo voor de (technische) opleidingen bouw, installatie, elektro, voertuigen, media en groen. De werkgroepen zijn begin september voortvarend uit de startblokken geschoten. Bij het realiseren van doorlopende leerroutes zal gebruik worden gemaakt van de ruimte die de Wet Sterk Beroepsonderwijs doorlopende leerroutes vmbo-mbo biedt (www.sterkberoepsonderwijs.nl). 

Ook is een regionale werkgroep geformeerd. Die gaat zich buigen over een praktijkgericht programma in de nieuwe leerweg (mavo). Deze groep zal een aanbod ontwikkelen waar dadelijk alle scholen met een nieuwe leerweg uit de regio gebruik van kunnen maken. Denk hierbij aan LOB activiteiten, modules, lesbrieven en meer vanuit de thema’s duurzaamheid, energietransitie en het nieuwe wonen. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van CVO ‘t Gooi, de Alberdingk Thijm scholen, de Gooise Scholen Federatie, het Erfgooiers College en het MBO College Hilversum.

Werkgroepen vmbo - mbo voortvarend van start - Maak Het Met Techniek