Wat leer je in het Technolab? De kerndoelen

Virtual Reality, mBot, Microbit, Greenscreen… het zijn allemaal leermiddelen die worden gebruikt in de Technolabs. Maar wat leren de kinderen er nu precies?

Door met de leerlingen van groep 7/8 een dagdeel in een Technolab te besteden, leren ze meer over W&T op basis van Onderzoekend & Ontwerpend Leren. Na een bezoek aan alle Technolabs heb je met de klas gewerkt aan de volgende kerndoelen. Dat is niet mis he?!

Kerndoelen W&T

(2) De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.

(4) De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.

(39) De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

(40) De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

(41) De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

(44) De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

(45) De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

(46) De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon leidt tot natuurverschijnselen zoals seizoenen en dag-/nachtritme.

Wat leer je in het Technolab? De kerndoelen - Maak Het Met Techniek