Vormgeving regionale Technolabs

Een belangrijke activiteit om de interesse voor techniek bij jongeren op te wekken is de ontwikkeling van een zgn. Technolab in het Gooi. In een Technolab kunnen jongeren spelenderwijs kennismaken met moderne technieken en technologie.  

De gebruikers zijn basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 en leerlingen van leerjaar 1 en 2 van het vmbo. Zo ontstaat een doorlopende leerlijn van het vak Wetenschap & Techniek in het basisonderwijs en de technische profielen in het vmbo. Het Technolab wordt een integraal onderdeel van het curriculum. 

De stuurgroep STO het Gooi heeft kort geleden het besluit genomen om niet op één, maar op alle vier bij het project betrokken vmbo-scholen in de regio een Technolab te ontwikkelen en vorm te geven. Dat is goed nieuws, want dan kunnen dadelijk nog meer leerlingen van het basisonderwijs en het vmbo gebruik maken van deze labs.    

We verwachten dat de eerste twee Technolabs op College De Brink en op het Hilfertsheem College medio 2021 worden opgeleverd. Vervolgens zullen gedurende het schooljaar 2021 – 2022 de andere twee Technolabs op Groot Goylant en het Wellantcollege Naarden worden gerealiseerd.De komende periode worden de vormgeving en de inrichting van de Technolabs op de locaties verder uitgewerkt. Zo wordt er gedacht aan lesmateriaal en inventaris op basis van huur-lease van de Maakotheek. Hierbij worden Maakboxen ingezet volgens Onderzoekend & Ontwerpend leren. Dit is de meest geschikte didactiek om te onderwijzen in Wetenschap & Techniek. De Maakboxen zijn dé alles-in-één leskisten met technische apparatuur en verbruiksmateriaal. Er zijn ‘Maakboxen’ beschikbaar voor groep 1 tot en met 8 van het primair onderwijs en voor de eerste twee klassen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vmbo/havo/vwo).

Vormgeving regionale Technolabs - Maak Het Met Techniek