Tips voor ouders van leerlingen met vmbo-advies

Ongeveer 20% van de leerlingen gaat naar de havo, eveneens 20% naar het vwo. Het overige (en tevens grootste) deel (60%) van de kinderen gaat naar vmbo of praktijkonderwijs. Hardnekkige beelden en onbekendheid met het vmbo maken dat kinderen (en ouders) niet blij zijn met het vmbo-advies. Hoe kun je hen als leerkracht motiveren hier juist enthousiast over te zijn?

De voordelen van het vmbo

  • Het vmbo biedt eigentijds onderwijs en is altijd in beweging.
  • Er valt van alles te leren op en het vmbo. Er zijn tien verschillende profielen en ook combinaties zijn mogelijk. Je hoeft pas in het tweede jaar een keuze te maken. Vind hier een vmbo in het Gooi en check de profielen.
  • Het vmbo biedt leerlingen een goede oriëntatie en voorbereiding op vervolgonderwijs.
  • Met een vmbo-diploma ben je niet klaar. De overgrote meerderheid van de vmbo’ers gaat naar het mbo (80-85 %), de rest naar de havo (15-20 %).
  • Op het mbo volgen de meeste vmbo’ers een opleiding op niveau 4. Een mbo-diploma op niveau 4 biedt nu al de beste baankansen met mooie salarissen.
  • Met een niveau 4 diploma heb je ook nog de mogelijkheid om door te stromen naar het hbo.

Vier leerwegen

Vmbo kent verschillende leerwegen (basis, kader, gemengd en theoretisch) die voorbereiden op een vervolgopleiding op het mbo. Een leerweg in het vmbo geeft een bepaald niveau en een bepaald soort programma aan: van heel praktisch tot vooral theoretisch. Leerlingen maken pas een definitieve keuze voor een leerweg aan het einde van het tweede leerjaar.

Go VMBO game voor kinderen

De educatieve game Go VMBO helpt ouders en leerkrachten bij de grote stap. Met deze game ontdekken leerlingen op een leuke en speelse manier alles over het voortgezet onderwijs in het algemeen en het vmbo in het bijzonder. In de game gaan leerlingen op ontdekkingstocht tijdens een eerste schooldag. Ze kunnen vragen stellen aan leerlingen en docenten, en puzzels oplossen in lokalen. Zo ontdekken ze gaandeweg het voortgezet onderwijs én hun eigen talenten en interesses. De game is onderdeel van het keuzeproces. Het is niet gekoppeld aan een speciale school en bevat dus ook geen reclame voor bepaalde scholen. Er is ook een klassenpakket te downloaden.

Tips voor ouders van leerlingen met vmbo-advies - Maak Het Met Techniek