Techniekdagen: facts & figures

1126 Vmbo-leerlingen en hun 50 begeleiders van alle 13 vmbo-scholen uit de regio Gooi- en Vechtstreek namen deel aan de achtste editie van de Techniekdagen van 29 januari tot en met 1 februari 2024 op locatie Gebouwde omgeving van Bouw- en Installatiemensen Gooi- en Vechtstreek/MBO Hilversum in Bussum. 

De Techniekdagen hebben een drieledig doel:

  • de deelnemers een kwalitatief hoogwaardig en dynamisch (doe)activiteitenprogramma aanbieden, waarin zij op een positieve en inspirerende manier kennismaken met de mogelijkheden van techniek;
  • de deelnemers, in het kader van LOB informatie geven, waarmee zij een weloverwogen onderwijs- en beroepskeuze kunnen maken;
  • een bijdrage leveren aan een beter evenwicht tussen vraag en aanbod op de onderwijsarbeidsmarkt in de technische sector. In de toekomst verwacht men een grote behoefte aan vakbekwame technici, meer instroom is van belang.
In de (LOB-)lessen voorafgaand aan het evenement kan gebruik gemaakt worden van een Techniekdagen-lesbrief. 67% van de leerlingen heeft informatie over deze lesbrief gehad.

Reacties van de leerlingen

De meeste leerlingen zitten in het 2e leerjaar. Er zijn nemen iets meer GL/TL leerlingen (56%) dan BB/KB (44%) leerlingen deel. Van de 13 vmbo-scholen hebben 273 leerlingen een enquĂȘte ingevuld. 62,3% heeft een beter beeld gekregen van de mogelijke technische opleidingen/beroepen.

Interesse in opleiding in de techniek

36% van de deelnemers heeft na deze dag meer interesse gekregen in een opleiding in de techniek. Met name de autotechniek, virtuele techniek kwamen hier als uitschieters naar voren. Bij de beoordeling van de workshops waren er vier positieve uitschieters: creatieve techniek (90%), bouw, installatie, elektrotechniek (Escaperoom) (78%), technologie en gezondheid (72%) en techniek van de auto (72%).

workshop% zeer goed/goedtotaal
Ontwerpen en meten in de bouw en de infra65%102
De techniek van de auto72%139
Ervaar de laboratorium- en procestechniek51%87
Groen en Techniek51%100
Technologie en gezondheid72%103
Ontdek hoe een prothese werkt51%68
ICT en Techniek53%112
Podium- en evenemententechniek57%133
Ervaar de virtuele wereld met een VR-bril67%108
Creatieve Techniek90%147
Productietechnologie in de metaal57%93
Zorg ervoor dat de machine draait52%92
Bouw, installatie-en elektrotechniek (escaperoom)78%123
Innovatie in duurzame energie62%67

Reacties van standhouders

De bijdrage aan een positieve beeldvorming van de technische sector wordt door de standhouders positief ervaren (79% (zeer) tevreden). Over de algehele interesse van de leerlingen is 57% (zeer) tevreden. 36% reageert hierbij neutraal, 7% is hier ontevreden over. 62% is (zeer) tevreden over de mate waarin de workshop geschikt was voor de bezoekende leerlingen. Omdat leerlingen zowel eerstejaars leerlingen als tweede en derde jaar leerlingen meedoen met het programma, vraagt dit van de workshophouders een creatieve invulling van de workshop. 85% van de workshophouders geeft aan volgend jaar weer een bijdrage te willen leveren.

Techniekdagen: facts & figures - Maak Het Met Techniek