‘Techniek heeft mijn vak leuker gemaakt’

Vanuit zijn leerdoelen voor het vak geschiedenis komt docent Dick Sinkeldam van de Fontein (pre-lyceum en mavo-onderwijs) regelmatig in aanraking met techniek. ‘Als je iets kunt laten zien, bijvoorbeeld hoe iets werkt, dan komt dat beter over bij leerlingen dan als je er alleen over vertelt’, aldus Dick. Hij is er bewust mee bezig omdat het de lessen leuker maakt en het blijft daardoor beter hangen.

‘Het onderwerp industriële revolutie leent zich er goed voor om iets met techniek te doen. Ik nam een kleine speelgoedstoommachine mee naar school. Dan zien ze wat zo’n vliegwiel allemaal kan aandrijven en krijgen ze een beter beeld van hoe dat in die machine werkt. Ik leg vervolgens de relatie met de lopende band en de eerste spoortrein.’

Foto’s en filmpjes

‘In veel periodes in de geschiedenis komt techniek aan bod. In de middeleeuwen hebben we het over een halsjuk ter verbetering van de landbouw. Zelfs hoe de monniken boeken maakten van perkament heeft ermee te maken. Ik laat, zo mogelijk, foto’s en filmpjes zien op het digibord en van veel lessen heb ik PowerPoint met beeldmateriaal. Daarnaast is het heel erg makkelijk om bij vragen van leerlingen even een foto op te zoeken. Als je het zo bekijkt is de geschiedenisles door techniek wel veel leuker geworden.’

Project Zandvoort

Voor een projectweek is de sectie Techniek op de Fontein bezig met het project Zandvoort. Op initiatief van docent techniek Bas Pronk. Dick: ’Via Marktplaats hebben ze een racebaan op de kop getikt van 14 meter lang. De vier auto’tjes kun je instellen, die geven aan wanneer de benzine op is en wanneer er geremd moet worden. Dat kan gekoppeld worden aan de chromebook van de leerlingen. Elk team van vier krijgt een auto’tje te besturen en te monitoren op de chromebook.’

Uitsmeren over het jaar

Het kost best veel geld om de baan voor elkaar te krijgen dus smeren ze het bij de Fontein over heel volgend jaar uit. Dick: ‘Ik denk dat het eerst wordt ingezet voor de technieklessen en dan bedenken we er opdrachten bij voor de andere vakken. Bijvoorbeeld: “Welke gevolgen heeft de techniek voor de omgeving van Zandvoort” bij aardrijkskunde, “wat kost het om een circuit te bouwen” bij economie en iets over de autosport bij geschiedenis. Op die manier proberen we dit voor elkaar te krijgen. Docent Bas heeft ook ons enthousiasme aangewakkerd en de kinderen gaan het fantastisch vinden!’

‘Techniek heeft mijn vak leuker gemaakt’ - Maak Het Met Techniek