Stijging aantal leerlingen techniek

Het leerlingenaantal in de technische profielen van het vmbo stijgt met 10,4%. Dit blijkt uit de DUO-publicatie van eind 2022 met de (voorlopige) leerlingenaantallen van de beroepsgerichte programma’s in het vmbo van het schooljaar 2022-2023.

Voor het tweede achtereenvolgende jaar laten de aantallen een zeer positief beeld zien. Het aantal leerlingen in de technische profielen (BWI, PIE, M&T, MVI en MaT) in het derde leerjaar van het beroepsgerichte vmbo (BB/KB/GL) stijgt met maar liefst 10,4% ten opzichte van 2021-2022. Deze flinke stijging is een duidelijk teken dat de initiatieven en activiteiten in alle STO-regio’s hun vruchten afwerpen! Meer en gedetailleerde informatie over de vmbo-leerlingaantallen vindt u via deze link.

Gooi- en Vechtstreek

In onze regio Gooi- en Vechtstreek is in navolging van de genoemde landelijke ontwikkelingen ook een duidelijke groei zichtbaar in het derde leerjaar van het beroepsgerichte vmbo en in het bijzonder van de technische profielen. Zo steeg het leerlingenaantal in het derde leerjaar van het vmbo (BB/KB/GL) in onze regio dit schooljaar t.o.v. vorig schooljaar met maar liefst 11% (landelijk is dit 6%). In de technische profielen (BWI, PIE en MVI) in het Gooi zijn t.o.v. vorig schooljaar 37% meer leerlingen ingestroomd (landelijk is dit 10,4%). In de grafiek is de ontwikkeling van de leerlingaantallen van de technische profielen in het Gooi weergegeven. Tevens is de ontwikkeling van de leerlingenaantallen in leerjaar 3 van alle beroepsgerichte vmbo-profielen afgezet tegen de landelijke ontwikkeling.

Ruggesteun

Dit is een geweldige ruggesteun voor alle activiteiten die STO het Gooi in de regio organiseert om het techniekonderwijs te versterken. Tevens geeft het een enorme boost om onverminderd door te gaan met de techniekactiviteiten in de regio: Maak het met Techniek!

Stijging aantal leerlingen techniek - Maak Het Met Techniek