Sterk Techniekonderwijs gaat door!

Op 16 mei jl. heeft de minister middels een Kamerbrief bekend gemaakt dat de huidige projectperiode Sterk Techniekonderwijs met een jaar wordt verlengd en dat er een nieuwe subsidieregeling STO komt voor de periode 2025 tot 2029.

De belangrijkste punten uit de Kamerbrief zijn:

1.           De huidige projectperiode, die tot en met 31 december 2023 loopt, wordt verlengd tot en met 31 december 2024. Regio’s krijgen voor dat jaar extra subsidie (een kwart van de subsidie die ze de afgelopen jaren hebben ontvangen). Voor STO het Gooi betekent dit een bedrag van € 933.000.

2.           De huidige subsidieregeling wordt aangepast om het verlengde jaar (2024) mogelijk te maken.

3.           Voor het verlengde jaar 2024 moet een aanvraag met bijbehorende begroting worden ingediend bij DUS-I. Deze aanvraag wordt onderdeel van de voortgangsrapportage die medio 2023 al in de planning stond.

4.           De voortgangsrapportage inclusief aanvraag voor 2024 moet op 1 oktober 2023 worden ingediend.

5.           In de periode 2025-2029 is er weer jaarlijks 100 miljoen beschikbaar voor de 78 STO-regio’s. Zij moeten dan extra aandacht besteden aan een aantal in de brief genoemde onderwerpen (w.o. duurzaamheid).

6.           De regeling voor de periode 2025-2029 wordt uiterlijk in maart 2024 gepubliceerd.

7.           Na de publicatie van de regeling in maart 2024, zal naar alle waarschijnlijkheid het nieuwe plan in juni 2024 moeten worden ingediend.

Sterk Techniekonderwijs gaat door! - Maak Het Met Techniek