Samenwerking Talentontwikkeling met Wetenschap en Technologie

Sterk Techniekonderwijs het Gooi staat de komende jaren voor een aantal uitdagingen. Zo moeten techniek en technologie aantrekkelijker worden gemaakt, zodat meer leerlingen kiezen voor een techniekopleiding én dient er meer afstemming en aansluiting te komen op het thema Techniek in de keten po-vo-mbo. 

Vanaf schooljaar 2020 is wetenschap en technologie opgenomen in de kerndoelen van het basisonderwijs, en in de ontwikkeldoelen van de kinderopvang. Om de doelstellingen te realiseren, wordt in de regio een aantal Technolabs ontwikkeld en vormgegeven op basis van de 7 werelden van Techniek. In deze labs maken leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs spelenderwijs kennis met moderne technieken en technologie. In het verlengde van de ontwikkeling van de Technolabs zet het STO het Gooi ook in op het verder professionaliseren en het opleiden van onderwijsgevenden en ondersteuners in de Techniek. 

Hiervoor wordt samenwerking gezocht met het project “Talentontwikkeling met Wetenschap en Technologie”. Mbo-studenten van de opleidingen Onderwijsassistent en Pedagogisch Medewerker worden opgeleid met extra aandacht voor de didactiek van leren door spel. Daarnaast worden zij bijgeschoold over de zeven werelden van techniek. De studenten gaan samen met hun stagebegeleiders met de spelvormen aan de slag op basisscholen, kinderopvang en bso. In de Technolabs kunnen studenten van MBO College Hilversum stage lopen om spelscenario’s uit te proberen, biedt het huidige leerkrachten en begeleiders inspiratie, en verlicht het de werkdruk. Voor meer informatie zie www.wereldwijsintech.nl.

Samenwerking Talentontwikkeling met Wetenschap en Technologie - Maak Het Met Techniek