Samen naar meer mavo-praktijkonderwijs

Sterk Techniek Onderwijs het Gooi (STO) organiseert na de zomervakantie een uitdaging voor mavo-leerlingen in het Gooi met als thema: Verbeter de leefbaarheid van onze woonomgeving!

Dit initiatief komt voort uit de samenwerking van STO met Wij Techniek, het ontwikkelingsfonds voor de installatiebranche. Scholen in het Gooi met een mavo-afdeling werken samen aan een nieuw, praktijkgericht programma. Daarvoor zoeken ze de samenwerking met bedrijfsleven en instellingen in het Gooi. Diverse scholen binnen het Gooi hebben al ervaring met een praktijkgericht programma. Anderen zijn volop bezig met oriënteren en/of voorbereiden. Vanaf 2024 krijgen alle 1500 leerlingen in het Gooi een praktijkgericht programma.

Verbindende rol
STO het Gooi vervult een verbindende rol. Met een netwerk waarin scholen en docenten keuzes, ervaringen en projecten delen. En, met het platform Maak het met Techniek waarin bedrijven, instellingen en scholen elkaar ontmoeten. Een aanvullende cofinanciering van Wij Techniek maakt dat Martin van Os het team van Raymond Kok kan versterken.

Praktijkgericht programma
Landelijk is besloten dat vanaf augustus 2024 alle leerlingen op een mavo-afdeling vanaf leerjaar drie een praktijkgericht programma volgen. Scholen hebben de keus uit verschillende programma’s en nemen zelf het examen af. Het programma helpt leerlingen praktisch vaardiger te worden, nieuwe technologische toepassingen te gebruiken én helpt bij het kiezen voor een vervolgopleiding.

Regiogericht
Scholen krijgen minder landelijke voorschriften. Met dit nieuwe programma komt de regio van de school meer in beeld. Dat betekent afstemming met de bedrijven en instellingen in de regio. Waar mogelijk, werken leerlingen aan projecten die gezamenlijk zijn geselecteerd. Zo werken we samen aan meer praktijkonderwijs.

Samen naar meer mavo-praktijkonderwijs - Maak Het Met Techniek