Regionale werkgroep praktijkgericht programma in de nieuwe leerweg van start

De komende jaren worden de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL/mavo) van het vmbo samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Binnen deze nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma en sluiten ze dat programma af met een (school)examen.

Doel van de nieuwe leerweg is om leerlingen optimaal voor te bereiden op een vervolgopleiding in het mbo of de havo. Dan kunnen ze een gefundeerde keuze maken voor een vervolgopleiding in een sector die bij hen past. In de nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma plus minimaal vijf theoretische vakken (zoals Nederlands, Engels, wiskunde, enz.). 

In augustus 2024 gaat de nieuwe leerweg officieel van start. Voor die tijd zullen alle GL/TL-scholen in Nederland een besluit moeten nemen welke van de 12 praktijkgerichte conceptexamenprogramma’s ze willen aanbieden. Tot die tijd kan er dus voldoende geoefend en geëxperimenteerd worden met praktijkgerichte opdrachten. 

De stuurgroep STO het Gooi heeft aan Wij Techniek (voorheen OTIB) gevraagd, in de vorm van cofinanciering, om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een aanbod voor het praktijkgerichte programma in de nieuwe leerweg voor alle scholen in de regio. Tot juli 2021 is Martin van Os van Wij Techniek voor 4 uur per week beschikbaar gesteld om, samen met de projectleider STO het Gooi (Raymond Kok), dit (deel)project te trekken.

We hebben ervoor gekozen om alle scholen in het Gooi met een leerweg GL en/of TL uit te nodigen en te betrekken bij deze ontwikkelopdracht. Het aantal leerlingen in het Gooi in deze leerwegen in leerjaar 3 en 4 is bij elkaar opgeteld 1478 leerlingen (peildatum 1-10-2019).

Uit een eerste inventarisatie blijkt dat bijna alle scholen al praktijkgericht onderwijsaanbieden én dat alle scholen inmiddels een koers voor het ontwerp van de nieuwe leerweg hebben uitgestippeld. Ze willen hiermee beter aansluiten op de leerbehoeften van hun leerlingen en een goede invulling geven aan een deel van hun LOB-programma. Inspiratiebronnen zijn: informatietechnologie, betere voorbereiding op MBO, werknemer-competenties en vooral duurzaamheid en de ontwikkelingen in de directe omgeving (gebiedsagenda).

In februari 2021 vindt een kick-off bijeenkomst plaats voor alle scholen die bij dit deelproject betrokken zijn. Ook zal de ontwikkelopdracht worden besproken.  

Deze regionale werkgroep krijgt de opdracht om een ‘Gooise’ opdracht voor leerlingen te ontwikkelen waarin Gooise bedrijven de leerlingen uitdagen met een technologische opdracht.

Regionale werkgroep praktijkgericht programma in de nieuwe leerweg van start - Maak Het Met Techniek