Moge het beste ontwerp winnen!

Op College de Brink in Laren gaan de leerlingen van de vakroutes BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) en PIE (Produceren, Installeren en Energie) de strijd met elkaar aan. Het team met het meest innovatieve, technische en mooiste ontwerp, wint. Voorwaarde is dat er zowel BWI als PIE in voorkomt.

Het bijzondere aan de opdracht is dat deze niet voortkomt uit een methode of via de docent. Nee, de leerlingen verzonnen de opdracht zelf. De docent deelde de klas in groepen en gaf het startpunt aan: Ga in gesprek met je team en vraag je af wat je van BWI of van PIE wilt leren. Bedenk hierbij een opdracht waar deze elementen in voorkomen en werk het idee uit. Maak een schets waarin je aangeeft hoe jullie idee er uit moet zien. Uit de opdrachten zijn de leuksten uitgezocht. Nu werkt iedere groep aan de uitgekozen opdracht met veel lol onder de leerlingen. Het wedstrijdelement speelt hierin een belangrijke rol. Moge het beste ontwerp winnen!

Moge het beste ontwerp winnen! - Maak Het Met Techniek