Meer arbeidskansen voor jongeren uit het pro en vso

Het is van groot maatschappelijk belang dat jongeren uit het praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) een zo passend mogelijke plek op de arbeidsmarkt krijgen. Verschillende partijen zetten zich hiervoor in. Zo ook STO het Gooi in de persoon Raymond Kok, projectleider STO het Gooi, die deelnam aan de Techniektafel van 4 juni in de Gooise Praktijkschool. Als vervolg op deze bijeenkomst is een werkgroep samengesteld waar Raymond ook deel van uit zal maken.

Het doel van de bijeenkomst was te verkennen hoe meer jongeren uit het pro en vso duurzaam kunnen uitstromen in de techniek, bouw en energietransitie. De doelgroep is belangrijk maar vaak onbekend en onderbelicht.

Belangrijkste bevindingen

  • In de route van school naar werk die jongeren uit het pro en vso doorlopen komen zij verschillende partijen tegen.
  • Tijdens de laatste jaren in het onderwijs vindt de oriëntatie op werk plaats. Begeleiders vanuit het onderwijs ondersteunen de jongere in het vinden van antwoorden op vragen als.: wie ben ik, wat wil ik en hoe kom ik daar? (arbeidstoeleiding en/of looppaanbegeleiding)
  • Tijdens deze zoektocht begint de voorbereiding op werk langs de lijn van stages. Hier is het bedrijfsleven nodig. Deze fase loopt over naar de voorbereiding op werk en eindigt in een leven lang leren. Leren op de werkplek staat hierbij centraal.
  • Signalen uit de branches en bedrijven die reeds aan tafel hebben gezeten geven aan: wij willen wel met deze doelgroep aan de slag, maar help ons met de begeleiding van deze jongere.

Succesverhaal van Jonas bij Havi Logisitiek

Jonas is vrachtwagenchauffeur op een grote vrachtwagen. Hij is met een stage begonnen in het magazijn onder begeleiding van Abdullah. Na twee jaar kreeg hij de kans mee te rijden op de vrachtwagen. Vervolgens heeft Jonas zijn C-rijbewijs gehaald. Met dit rijbewijs op zak zat hij eerst naast een collega en vervolgens mocht hij zelf rijden. Na een periode heeft hij zijn CE- rijbewijs gehaald en rijdt nu, wederom na een periode van begeleiding en meerijden met collega, al anderhalf jaar zelfstandig. Jonas: “Dat was wel doodeng en ging ook niet meteen goed de eerste dag. Ik had een lekke band. Dan bel je en komt er iemand je helpen.”

“Goeie werkgever, goed salaris”

Jennifer Westening, netwerkcoördinator vso·pro en stagebegeleider van Jonas vertelt: “Aan het begin van Jonas zijn vierde jaar in het praktijkonderwijs zijn we gaan kijken bij Havi. Jonas mocht meteen beginnen en kreeg gelijk betaald. Je hoorde er gelijk bij.” Jonas gaat nooit meer weg bji Havi, vertelt hij. “Goeie werkgever, goed salaris, werk is makkelijk. We hebben een vaste groep collega’, leuke collega’s. Ik hoor erbij”

Achtergrond pro en vso

De samenwerking tussen het pro en vso wordt geïnitieerd vanuit de ministeries SZW en OCW onder aansturing van een landelijk kwartiermaker. Vsopro.nl is het platform waarop regionale initiatieven en ontwikkelingen bij elkaar komen. Neem voor vragen contact op met: Ilene Krause, Netwerkcoördinator vso·pro Gooi- & Vechtstreek, @ i.krause@vsopro.nl

Meer arbeidskansen voor jongeren uit het pro en vso - Maak Het Met Techniek