Leren programmeren in de po-bovenbouw

In een wereld die zo afhankelijk is van computers, is het belangrijk dat je weet hoe de technologie daarachter werkt. Op de scholen van Talent Primair wordt daarom programmeerles gegeven. “Na een testfase op OBS De Triangel, volgen zes andere scholen van Talent Primair en komen de lessen op Wikiwijs te staan”, aldus Jim Onverwagt.

Jim Onverwagt, leerkracht en i-Coach van De Triangel in Weesp, werd enkele jaren geleden benaderd door Gerard Dummer, docent en onderzoeker van de Hogeschool Utrecht, in het kader van zijn project Apparaten Programmeren. Jim: “We zijn samen aan de slag gegaan en dat heeft geleid tot een lessenserie van 16 lessen vanaf groep 5 van het primair onderwijs.” Hiermee speelt Talent Primair tevens in op het aanbod voor Digitale geletterdheid.

Geen ingewikkelde codes

Om te programmeren hoeven de leerlingen geen ingewikkelde codes in computertaal in te voeren. Jim: “We maken onder andere gebruik van de programmeeromgeving in Makecode. Dat is een programma van Microsoft dat bestaat uit ‘blokjes’ die je achter elkaar zet om een of meerdere taken uit te laten voeren door een apparaat. Kinderen leren op die manier de basis met onder andere termen als input, output, verwerking, sequentie en variabelen.” Met behulp van een Microbit kan vervolgens een parkeergarage, draaimolen, wasmachine, lift, deuralarm en tekenrobot worden aangestuurd. “De lessen zijn leerkrachtgestuurd en binnen iedere les hebben leerlingen uiteindelijk de mogelijkheid om op hun eigen niveau met het programmeerprobleem aan de slag te gaan. Leerlingen die het moeilijk vinden kunnen van meer hulpmiddelen gebruikmaken”, aldus Jim.

Brug slaan naar middelbaar onderwijs

Dankzij de subsidie van Impuls Open Leermateriaal (IOL) is er geld beschikbaar om andere leerkrachten van Talent Primair te scholen in de programmeerlessen. Jim en Gerard hopen op feedback en input van leerkrachten en i-Coaches voor het doorontwikkelen van de lessen en leerlijn. “Een aantal leerkrachten vindt het implementeren spannend, maar de mogelijkheid om uitgebreid begeleid te worden, maakt de drempel lager.” De Hogeschool Utrecht en Stichting Talent Primair hopen deze samenwerking de komende jaren voort te zetten om de lessen verder uit te breiden en eventueel ook een brug te slaan naar het middelbaar onderwijs. Steeds meer scholen en leerlingen van Stichting Talent Primair weten inmiddels, mede door de samenwerking met Maak het Met Techniek, de technolabs in regio Gooi- en Vechtstreek te vinden. Hopelijk kan deze samenwerking de komende periode nog verder worden uitgebreid en verdiept.

Leren programmeren in de po-bovenbouw - Maak Het Met Techniek