Inspiratieworkshops po-leerkrachten groep 7 en 8

Op 11 april a.s. wordt een Technolab-inspiratieworkshops georganiseerd voor de leerkrachten groep 7 en 8 van de Ichthus-basisscholen in het Technolab van het Hilfertsheem College uit Hilversum. De inspiratiebijeenkomsten voor de andere Gooise scholengroepen vinden ook nog dit schooljaar plaats.

Doel van deze trainingen is om inspiratie te bieden voor de lessen W&T en om kennis te maken en vertrouwd te worden met het aanbod van de Technolabs. Om te ervaren wat er voor de leerlingen allemaal te doen is, gaan de leerkrachten zelf aan de slag met het lesmateriaal en de leermiddelen. Tevens krijgen ze inzicht welke W&T-kerndoelen in de Technolabs aan bod komen.

Wetenschap & Techniek

Het lesmateriaal en de leermiddelen zijn gebaseerd op de kerndoelen van Wetenschap en Techniek (W&T). Met andere woorden: een bezoek aan een Technolab helpt en ondersteunt leerkrachten bij het uitvoeren van het programma W&T. De inrichting en het onderwijsaanbod van het Technolab laat groep 7 en 8-leerlingen spelenderwijs en middels ‘trial and error’ kennismaken met moderne techniek en technologie. ​Het onderwijsaanbod kenmerkt zich door leeractiviteiten die zich middels de cyclus van ontwerpend leren richten op zowel de ontwerp- maak- als de digikunde of een combinatie hiervan. Inmiddels maakt al een aantal basisscholen uit de regio naar tevredenheid gebruik van deze voorziening.

Schoolbesturen

Vier po-schoolbesturen uit de regio zijn officieel samenwerkingspartner van het project STO het Gooi, te weten: Stip Hilversum, Alberdingk Thijm Scholen Primair Onderwijs, VPCBO Ichthus Huizen en Stichting Proceon. STO het Gooi zet een volgende stap door gratis trainingen aan te bieden voor leerkrachten groep 7 en 8 van de samenwerkingspartners.

Vier Technolabs

In de Gooi- en Vechtstreek zijn vanuit het project Sterk Techniek Onderwijs het Gooi (STO) op vier vmbo scholen Technolabs gerealiseerd. Basisscholen kunnen op inschrijving via de website Maak het met Techniek gebruikmaken van deze Technolabs. Het is mogelijk aan alle vier de Technolabs een of meerdere bezoeken per schooljaar te brengen.

Inspiratieworkshops po-leerkrachten groep 7 en 8 - Maak Het Met Techniek