Inspiratieles 7 werelden van techniek

Van de MRI-afdeling van het ziekenhuis tot een boorplatform in de Waddenzee en een biologische boerderij: overal zijn technici nodig. 

Er komen steeds meer technische functies bij en er is volop werk in de technische sector. De 7 werelden van techniek sluiten aan bij de belevingswereld van leerlingen en helpen hen een beter beeld van werken in de technische sector te krijgen.

Met de interactieve digibordles ‘inspiratieles 7 werelden van techniek’ laat je leerlingen in een lesuur met filmpjes, interactieve opdrachten en 7x een mini-quiz zien wat de mogelijkheden per wereld zijn. De leerlingen krijgen vragen om tot groepsgesprekken en persoonlijke inzichten te komen. Zo kunnen zij zich een beter beeld vormen van een loopbaan in de techniek.

Het is een klassikale les voor op het digibord en is opgebouwd uit drie delen: 

1. Introductie – 10 minuten
2. Verdieping 7 werelden – 35 minuten
3. Reflectie – 5 minuten 

De les bevat filmpjes, interactieve opdrachten en vragen die kunnen leiden tot groepsgesprekken en persoonlijke inzichten. Je kunt de les in één keer behandelen of verdelen over meerdere lesuren. 

Benodigd materiaal: 

• Digibord met geluid
• Internet
• Smartphones (optioneel)
• Pen en papier

Docentenhandleiding

Klik hier voor de lessen

Bron: Jet-Net & TechNet

Inspiratieles 7 werelden van techniek - Maak Het Met Techniek