Het Bouwhuis: Leerlingen en studenten renoveren échte woningen

De naam is even simpel als briljant: Het Bouwhuis. Een project dat al ruim vijftien jaar bestaat en een begrip is in ’t Gooi. Hier werken zowel vmbo-leerlingen als mbo-studenten samen aan het renoveren en verduurzamen van een bestaande huurwoning. Hoeveel praktijk wil je hebben?!

Raymond Kok, projectleider STO ’t Gooi vanuit de Gooise Scholenfederatie, is al ruim vier decennia werkzaam in het beroepsonderwijs in deze regio en vanaf het begin betrokken bij het project Het Bouwhuis. “Twintig jaar geleden zijn wij hier al op zoek gegaan naar betekenisvol leren in samenwerking met het regionale bedrijfsleven”, weet Raymond. Zo’n vijftien jaar geleden kwam woningcorporatie De Alliantie op het idee om samen met het Goois Bouwbedrijf een casco van een huis neer te zetten op het terrein van het MBO College Hilversum. De opdracht was dat vmbo-leerlingen onder leiding van een mbo-student het huis helemaal zouden afmaken. Het bleek een groot succes en het jaar erop werd dit kunstje nog eens herhaald.

Samenwerking bedrijfsleven – onderwijs – woningcorporatie

Om een en ander duurzaam te maken, werd besloten om in het vervolg bestaande huurwoningen van De Alliantie te laten renoveren. Er werd een convenant getekend tussen de deelnemende partijen, te weten De Alliantie, Goois Bouwbedrijf, Bouwmensen, MBO College Hilversum en de twee vmbo-scholen het Hilfertsheem College en College de Brink. Raymond Kok: “Met dit convenant, dat elke vijf jaar word verlengd, committeren partijen zich duurzaam aan Het Bouwhuis dat inmiddels bestaat uit twee verschillende projecten per jaar. Van september tot december gaan vmbo-leerlingen onder leiding van een mbo niveau 4-student aan de slag met de renovatie van een huurwoning. Van februari tot juni renoveren mbo-studenten een andere woning.” Inmiddels is in december 2021 het 25e Bouwhuis opgeleverd. Helaas is dit door de coronamaatregelen nog niet feestelijk gevierd. “Maar dat gaan we komende juni bij de oplevering van het 26e huis helemaal goedmaken. Tegelijk met de ondertekening van het convenant voor de komende vijf jaar.”

Vmbo-leerlingen bouwen onder leiding van mbo-student

Officieel is deelname aan Het Bouwhuis voor de vierdejaars vmbo-leerlingen een keuzedeel ‘bouwkundig onderhoud en renovatie’. “Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat een leerling er niet voor wilde kiezen”, vertelt Raymond veelbetekenend. “Leren buiten de schoolmuren en dan ook nog in opdracht van een derde partij is voor alle leerlingen aantrekkelijk. Het is best uniek te noemen dat wij zo’n externe opdracht officieel onderdeel van ons curriculum hebben gemaakt.” Hoe werkt dat in de praktijk? Tien weken lang gaan de leerlingen aan de slag. In groepjes van twee of drie werken ze maximaal twee weken aan het huis, afhankelijk van de discipline die zij hebben. De mbo- student fungeert als opzichter, maakt de planning en stuurt de vmbo’ers aan. Hij moet dus rekening houden met welke leerling van welke vakdiscipline in welke fase van de renovatie ingeroosterd dient te worden. De leidingen zullen bijvoorbeeld eerst de grond in moeten voordat de vloer gestort kan worden. De twee vmbo-scholen hebben alle bouwdisciplines van BWI en PIE in huis. Raymond: “Het is mooi om te zien dat de talenten heel goed zichtbaar worden in die tien weken. En natuurlijk kijken de begeleidende docenten en de opzichter van het Goois Bouwbedrijf over hun schouder mee en corrigeren waar nodig.” En als het huis dan is opgeleverd, staat iedereen te glimmen van trots. Toch, Raymond? “Zéker weten! Het is elke keer weer een feestje om de officiële oplevering te vieren. De certificaten worden uitgereikt en de leerlingen geven vol trots een rondleiding aan de genodigden. Na afloop krijgen we via De Alliantie regelmatig positieve reacties te horen van de nieuwe bewoners.”

NIEUW: Geïntegreerde technische opleiding vmbo-mbo

Het Bouwhuis is inmiddels ook geïntegreerd in STO. “Met de extra subsidie en de cofinanciering vanuit het bedrijfsleven, hebben we het project nog beter vorm kunnen geven”, zegt Raymond. “We hebben hierdoor meer mensen kunnen faciliteren en er meer formatie op kunnen zetten. Onze ambitie is absoluut om dit te borgen binnen STO. Het is een bijzonder waardevol en leerzaam project voor zowel de vmbo-leerlingen als de mbo-studenten. Ze leren niet alleen hun eigen vak uitoefenen, maar krijgen ook zicht op de andere disciplines doordat ze moeten samenwerken en rekening moeten houden met elkaars werkzaamheden. Onder andere dit project heeft ons gebracht tot het geïntegreerd aanbieden van de profielen BWI en PIE. Daarnaast hebben we inmiddels als College de Brink officieel de experimenteerstatus ontvangen van OCW een nieuw curriculum te ontwikkelen waarin alle disciplines zodanig verweven zitten dat ze aansluiten op de verschillende technische opleidingen binnen de ‘gebouwde omgeving’ op het mbo. Het komende jaar gebruiken we om het curriculum te ontwikkelen waarbij we regelmatig feedback zullen vragen aan het MBO College Hilversum om zaken goed op elkaar af te stemmen. We starten deze opleiding naar verwachting in schooljaar ‘23/’24, met leerjaar 3.”

Ervaringen van ruim 15 jaar

Het belangrijkste wat alle participerende partijen in de afgelopen jaren hebben geleerd is wel dat leerlingen (veel) meer kunnen dan je denkt. “Dat komt in zo’n levensecht project heel duidelijk naar voren. Verder heeft het consequenties voor het curriculum gehad, doordat vaardigheden, ook de sociale, vanaf leerjaar 3 nadrukkelijk een plek hebben gekregen. Vaardigheden die het bedrijfsleven verwacht en eist van de leerlingen en hun toekomstige werknemers.” Mocht je enthousiast zijn geworden door Het Bouwhuis en het wellicht bij jou in de regio ook zoiets willen gaan opzetten, dan is Raymond Kok van harte bereid om met je in gesprek te gaan en zijn ervaringen te delen.

Bron: www.sterktechniekonderwijs.nl

Het Bouwhuis: Leerlingen en studenten renoveren échte woningen - Maak Het Met Techniek