Gooi on Stage: laat jongeren warmlopen voor techniek

Bent u werkzaam in de techniek en vind u het belangrijk dat meer jongeren voor techniek kiezen? Meld u aan bij Gooi on Stage. Deelname is gratis en u investeert twee dagen in een goed toekomstperspectief van ons allemaal.

Het Gooi On Stage is een werkgericht project voor ruim 900 vmbo-jongeren in de regio Gooi en Vechtstreek. On Stage is een landelijk initiatief en inmiddels, vanaf 2007, al in 18 regio’s in Nederland actief.

Laat jongeren warmlopen voor een beroep in de techniek!

Beroepsoriëntatie is een proces van snuffelen, denken, twijfelen, praten en dromen. Ontdekken waar je warm voor loopt, waar je blij van wordt en wat bij je past. Als geen ander weten wij dat het vinden van geschikt personeel in de technieksector een uitdaging is en voorlopig ook blijft. Met dit project kunt u daarom een belangrijke rol spelen in het keuzeproces van deze jongeren en de jongeren enthousiast maken voor een beroep in de techniek.

Beroepenfeest en werkbezoeken

De jongeren maken tijdens een Beroepenfeest op 21 maart 2023 kennis met beroepsbeoefenaren en maken twee afspraken voor werkbezoeken op de Doe Dag 13 april 2023. De jongeren krijgen op deze manier een beeld van de verschillende beroepen die er zijn. Enorm belangrijk, want al gauw moeten zij zelf een keuze maken voor een vervolgopleiding en beroep.

Beroepsbeoefenaren gevraagd

Persoonlijke informatie van degene die het vak zelf uitoefent is een belangrijke aanvulling op de informatie over vervolgopleidingen. Folders en internetfilmpjes kunnen dit niet vervangen. Want wie kan het beroepsbeeld beter schetsen dan degene die op de werkvloer het beroep dagelijks uitvoert en precies weet wat je ervoor moet doen en laten?

Wat levert het u op?

  • promotie voor uw bedrijf/technische beroepen
  • u ontmoet de toekomstige medewerkers 
  • u helpt de toekomstige vakmensen bij hun keuze

Deelname is kosteloos, u investeert in totaal twee werkdagen van uw tijd. Hier ziet u de bedrijven die zich reeds aangemeld hebben. Meer weten of ziet u kansen in dit platform? Neem gerust contact op met Eleonore de Vette, projectleider 06-34937132 of mail@hetgooionstage.nl. Wij kijken uit naar uw aanmelding, want toekomstperspectief van jongeren is een zaak en taak van ons allemaal.

Meteen aanmelden kan via deze link.

Gooi on Stage: laat jongeren warmlopen voor techniek - Maak Het Met Techniek