Evaluatieformulier Technolab College de Brink

Evaluatieformulier Technolab College de Brink

Beste leerkracht,
Hartelijk bedankt voor jullie bezoek aan ons Technolab. Wij hopen dat jullie het leuk vonden en meer te weten zijn gekomen over techniek. We zijn erg benieuwd naar jullie ervaring. Zou je dit formulier willen invullen? (duur: 5-10 min.)

Groep
Welk cijfer geef jij als leerkracht de activiteit? 1=slecht en 5=uitstekend
Welk cijfer geven de kinderen de activiteit? 1=slecht en 5=uitstekend
De informatie op de website van Maak het met Techniek over de activiteiten was: 1=slecht en 5=uitstekend
Het aanvragen en afstemmen van het Technolabbezoek verliep: 1=zeer moeizaam en 5=vlot
De ontvangst op school was: 1=slecht en 5=uitstekend
De instructie van de docent was voor de leerlingen: 1=onduidelijk en 5=helder
Heeft deze activiteit bijgedragen aan de interesse voor techniek van de leerlingen? 1=nee en 5=ja
Helpen de Technolab-bezoeken je bij het inrichten van W&T bij jou op school? 1=nee en 5=ja
Zou je het Technolab in de toekomst opnieuw bezoeken? 1=zeker niet en 5=zeker wel
Evaluatie Technolab College de Brink - Maak Het Met Techniek