Op naar een stijgende trend aantal techniekstudenten!

De vraag naar personeel blijft onverminderd hoog in het Gooi en vooral als het gaat om technisch personeel. Aan deze vraag willen we voldoen. Door de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te verbeteren en te versterken, zullen leerlingen in het (v)mbo vaker kiezen voor een technische opleiding.

De activiteiten van het project Sterk Techniekonderwijs (STO) het Gooi zijn erop gericht om meer jongeren te enthousiasmeren voor een toekomst in de techniek. STO zet in op de volgende resultaten:

  • een toename van het aantal leerlingen dat technisch vmbo volgt;
  • een toename van het aantal leerlingen in het vmbo dat vanuit een niet-technisch profiel of de theoretische leerweg/mavo één of meerdere technische keuzevakken volgt;
  • een verhoging van de instroom vanuit de vmbo-afdelingen in het Gooi naar technische mbo-opleidingen;
  • een toename van de gediplomeerde uitstroom uit technische mbo-opleidingen in de regio.

De activiteiten van STO zijn op 1 januari 2020 van start gegaan en eindigen, met een extra jaar, op 1 januari 2025. We zitten met het project dus aan het eind van het vierde jaar. Hoog tijd om te kijken of de STO-activiteiten tot nu toe effect hebben gehad op de ontwikkeling van de leerlingaantallen in de techniek.

Grafiek 1: Ontwikkeling leerlingaantallen leerjaar 3 en 4 van de techniekprofielen en de keuzevakken techniek per vmbo-school

Dalende trend is gestopt!

Vanaf schooljaar ‘20/’21 daalde het totaal aantal leerlingen techniek van 547 naar 433 in schooljaar ‘22/’23. In schooljaar ‘23/’24 steeg het leerlingenaantal t.o.v. het jaar daarvoor met 44 leerlingen waarmee een einde is gekomen aan de dalende trend. Deze groei is in belangrijke mate veroorzaakt doordat meer leerlingen een technisch keuzevak kozen.

Vergelijking groei/krimp schooljaar ‘23/’24 t.o.v. schooljaar ‘22/’23 per vmbo-school leerjaar 3 en 4

College De Brink: technische profielen: bwi, pie en mvi. Leerlingen uit niet-techniekprofielen kunnen geen technische keuzevakken kiezen. Resultaat ontwikkeling leerlingaantallen: bwi: groei (+1), pie: krimp (-2), mvi: krimp (-7).

Hilfertsheem College: technische profielen: bwi en pie. Leerlingen uit niet-techniekprofielen kunnen technische keuzevakken kiezen en alle leerlingen van leerjaar 3 volgen (verplicht) een mvi-keuzevak. Resultaat ontwikkeling leerlingaantallen: bwi: groei (+1), pie: krimp (-3), technische keuzevakken: groei (+50).

Groot Goylant (incl. Mediaschool): technische profiel: mvi. Leerlingen uit niet-techniekprofielen kunnen technische keuzevakken kiezen. Resultaat ontwikkeling leerlingaantallen: mvi: groei (+5), technische keuzevakken: krimp (-2).

Yuverta: geen technische profielen. Leerlingen kunnen een technisch keuzevak kiezen. Resultaat ontwikkeling leerlingaantallen: technisch keuzevak: groei (+1).

Grafiek 2: Percentage leerlingaantallen techniekprofielen t.o.v. percentages leerlingaantallen niet-techniekprofielen op het vmbo in het Gooi
Op naar een stijgende trend aantal techniekstudenten! - Maak Het Met Techniek