Digitale geletterdheid in de klas

SLO leverde recentelijk concept- kerndoelen voor het leergebied digitale geletterdheid op. Download hier het SLO kerndoelenboekje Digitale geletterdheid en lees hieronder de tips voor scholen. Zoals: Hoe kom je als leerkracht samen met je team tot een gedragen visie op onderwijs digitale geletterdheid? En hoe vertaal je die visie naar de onderwijspraktijk? SLO ontwikkelde een spel (po) waarmee schoolteams aan de slag kunnen.

Het onderwijs heeft behoefte aan een duidelijke opdracht over wat we verstaan onder burgerschap en digitale geletterdheid. Tegelijkertijd moet er voldoende ruimte zijn voor scholen om vanuit hun eigen visie de vertaalslag te maken van de kerndoelen naar de praktijk. De conceptkerndoelen zijn daarom zo beschreven dat de kern van het leergebied is vastgesteld, zonder te voorschrijvend of normatief te zijn.

Op eenvoudige manier uitleggen
Techniekpact sprak met Anika Embrechts, lid van het kerndoelenteam digitale geletterdheid van SLO, hoofddocent/curriculumontwikkelaar bij ROC van Twente en onderzoeker bij Saxion-lectoraat Nano Physics. “Ik ben ervan overtuigd dat iedereen technologie kan begrijpen, als het op een eenvoudige manier wordt uitgelegd of gedemonstreerd. Dat wil ik graag meegeven aan zittende leraren, pabostudenten en onderwijsassistenten.’, vertelt Anika Embrechts. ‘Ik hoorde regelmatig op scholen: “er komt weer wat bij“. Maar het hóeft geen vak apart te zijn, vanuit SLO is er juist ook een duidelijke insteek om digitale geletterdheid in samenhang aan te bieden. In de echte wereld is technologie immers ook overal, zoals de 7 werelden van techniek goed laten zien. Er worden nu, met de conceptkerndoelen digitale geletterdheid, mooie stappen gezet om leraren daarover meer duidelijkheid te bieden.”

Digitale geletterdheid is onmisbaar
Embrechts: “Goede taalbeheersing is onmisbaar om te kunnen functioneren in de maatschappij. Dat geldt ook voor digitale geletterdheid. Bijna alles gebeurt digitaal tegenwoordig, van reizen boeken tot aan het onderhouden van sociale contacten. Zonder digitale vaardigheden loop je achter. Ik hoop dat de (concept)kerndoelen digitale geletterdheid ervoor gaan zorgen dat iedereen zich staande kan houden in onze digitale wereld.”

Tips voor scholen
·  Verwonder jouw leerlingen met digitale technologie; het is overal! Vraag je steeds af: “waar zie ik digitale geletterdheid terug, en wat zouden mijn leerlingen hiervan willen of moeten weten?”
·  Zoek elkaar op! Bij (netwerk)bijeenkomsten van SLO, conferenties van vakverenigingen zoals i&i. Er is altijd iemand die je op weg kan helpen.
·  Houd het expertisepunt digitale geletterdheid in de gaten. Dit platform is een vraagbaak voor scholen. Ook zullen hier materialen en informatiebronnen beschikbaar worden gesteld.
·  Implementatie van digitale geletterdheid kan niet zonder een goede visie. SLO heeft een spel ontwikkeld (po) waarmee schoolteams aan de slag kunnen. Houd ook de SLO masterclasses in de gaten of check de lijst met begeleiders in jouw regio.

Digitale geletterdheid in de klas - Maak Het Met Techniek