De W&T-wijzer voor leerkrachten

W&T is niet weer een vak erbij. Wetenschap en technologie is een werkwijze. Het
zorgt voor het ontwikkelen van wetenschappelijke vaardigheden en denkwijzen. Je kunt deze denkwijzen integreren binnen verschillende vakgebieden.

Welke factoren zijn nodig voor het geven van een goede W&T-les? Hoe zorg je voor een doorgaande leerlijn in je W&T-onderwijs? Wat is O&O-leren? Deze brochure maakt je in een paar stappen W&T wijzer!

Tips & Tricks uitgelicht

• Werk vanuit de context; de leefomgeving van de kinderen.
• Besteed in je les aandacht aan meerdere W&T-componenten (houding, vaardigheden en kennis).
• Ga uit van ontwikkelingskenmerken die passen bij het niveau van de kinderen.
• Sta open voor vragen en verwondering; geef het kind ruimte om te onderzoeken en ontdekken.
• Begeleid door het stellen van vragen, ook als begeleider hoef je niet alle antwoorden te weten!
• Geef W&T niet als een apart vak, zoek integratie met andere vakgebieden.
• O&O-leren is een proces. Het is geen vak waar je een cijfer voor kunt geven. Je kunt wel
vaardigheden beoordelen.
• Ontwikkel O&O-leren vanuit de visie van jouw school.
• Bedenk dat jouw onderzoekende houding, vaardigheden en kennis de basis vormen voor het slagen van W&T-onderwijs

De W&T-wijzer voor leerkrachten - Maak Het Met Techniek