‘De Technolabs gaan het verschil maken’

‘Er komt straks een lesaanbod W&T waar je als docent alleen maar van kunt dromen’, vertelt Janine van der Helm, docent PO bij de Gooise Daltonschool in Hilversum. Ze is vanaf dag 1 betrokken bij de werkgroep STO van de doorlopende leerlijn Techniek PO-VO en vertelt over de vorderingen van de Technolabs. 

Janine: ‘We hopen voor de zomervakantie te gaan proefdraaien op College De Brink en Het Hilfertsheem College zodat deze eerste Technolabs na de zomervakantie open kunnen.’ Bestaande lokalen moeten worden verbouwd om geschikt te maken voor dit praktijkgerichte onderwijs. ‘Zodra de bouwtekeningen goedgekeurd zijn, boeken we de aannemers’, aldus Janine. ‘Intussen denken we na over hoe je de ruimte zo praktisch en efficiënt mogelijk maakt voor verschillende leerjaren en doelen. Daarbij zetten we nu allerlei zaken op papier zodat de stuurgroep erover kan beslissen.’

Wie zitten er in de werkgroep?

Janine staat er gelukkig niet alleen voor. De andere werkgroepleden STO van de doorlopende leerlijn Techniek PO-VO zijn: Jaap Slob (teamleider Hilfertsheem College Hilversum), Peter Zeggelaar (docent Hilfertsheem College Hilversum), Kyra van Opijnen (docent Wellant Naarden), Paul le Maitre (docent College De Brink Laren), Jaap Vermaas (docent PO Ichtus Huizen), Piet Meulenberg (docent PO Ichtus Huizen) en Ramon Pie (docent PO Lorentzschool). Reza Steenkamp, docent BWI en Projectleider PO-VO van STO het Gooi bij College De Brink Laren is voorzitter van de werkgroep. De werkgroep wordt ondersteund door Gertjan Kooij van Pijnenburg Techniek Scouting.

Ieder Technolab een eigen thema

Alle Technolabs krijgen een herkenbare Maak het met Techniek-stijl. Daarbij geven de scholen elk ook hun eigen ‘kleuring’ aan het lokaal. Zo zal Het Wellant College Naarden zich vooral op het ‘natuur’-vlak begeven en Groot Goylant met name de mediakant belichten. De Technolabs op deze twee scholen zullen in de loop van volgend schooljaar worden gerealiseerd. Spelenderwijs maken leerlingen hier kennis met moderne technieken en technologie. Janine: ‘Per locatie worden, naar verwachting, drie dagdelen onder schooltijd opengesteld voor groep 7 en 8 van het PO. De rest van de week zijn de labs beschikbaar voor het VO en wellicht buiten schooltijden voor leerlingen die daar op vrije middagen of in vakanties aan de slag kunnen… al is dat laatste nog een beetje toekomstmuziek.

Janine besluit enthousiast: ‘De Technolabs gaan het verschil maken. We kunnen de kinderen straks W&T bijbrengen op een manier die bij ons zelf op school niet te realiseren is. De verbreding en verdieping die dat zal brengen is ronduit geweldig!’

V.l.n.r.: Kyra van Opijnen, Reza Steenkamp, Ramon Pie, Gertjan Kooij en Janine van der Helm.

‘De Technolabs gaan het verschil maken’ - Maak Het Met Techniek