Ballensorteermachine ontwerpen

In deze les voor bovenbouwgroepen ontwerpen en maken de leerlingen een sorteermachine die ballen op grootte kan sorteren. De kinderen leren werken volgens het systeem van ontwerpend leren. Ze experimenteren met het bouwen van een stevige constructie en met overbrengingsprincipes. Ze ervaren dat samenwerken, overleggen en openstaan voor elkaars
ideeën leidt tot betere resultaten.

Kerndoelen
45: De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen
te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Tijdsduur
Minimaal 2 uur

Benodigdheden
• ballen van verschillende groottes, tot maximaal 12 cm (bijvoorbeeld van piepschuim, maar knikkers en lichte plastic ballen kunnen ook)
• houten bouwblokken
• lange latten en stokjes, en eventueel wat klein hout zoals
ijslollystokjes
• bekertjes, bakjes en/of bakken
• schilderstape
• scharen
• papier

Download hier de lesbrief met alle informatie.

Ballensorteermachine ontwerpen - Maak Het Met Techniek